Irányárak az erdészeti szolgáltatáshoz kapcsolódóan

(Szerkesztés alatt - 2016.X.11.)

Az erdőgazdálkodás sokrétű, ehhez kapcsolódóan a szakirányítási árképzéshez kapcsolódóan két fő csapás mentén lehet kialakítani a díjszabást.

- Tételes árkialakítás

- Átalánydíjas árkialakítás

Az egyedi eljárásokhoz kapcsolódó díjak a mellékelt táblázatban (lásd lent) nem képezik átalány díjas szolgáltatás részét!

A díjszabást érdemes megvizsgálni a feladatkörök szempontjából is.

- erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás (új belépő, váltás, régi jogviszony újrarendezés) elősegítése, rendezése és ezen belül

- ingatlanhatárok erdőrészletekkel való egyezőségének megteremtése

- erdőtulajdonosok közötti megállapodás és szerződés előkészítése

- hatóság előtti ügyintézés

- erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása

- erdőterv határozat biztosítása (ideiglenes erdőterv határozat biztosítása)

- éves erdőgazdálkodási tevékenység megtervezése

- kapcsolódó jelölések, határkifestések, becslések elkészítése

- műveleti lap kiállítása

- vállalkozók leszervezése

- művelési és fahasználati feladatok levezetése

- készletezés

- értékesítésben közreműködés (lakossági értékesítéstől a magas minőségű ill. nagy volumenű anyag árverezésig)

- ágfázás biztosítása, levezetése

- pótláshoz csemetebeszerzés levezetése

- pótlás, első kivitel levezetése

- erdőterv módosítási kérelem intézése

- erdőrészlet leíró lap készítése

- negyedéves kárjelentés intézése

- erdősítési határidők módosításának intézése

- erdőtelepítési terv készítése

- terület beazonosítás

- előzetes vizsgálat

- részletes termőhely feltárás

- erdőtelepítési terv készítése

- környezeti hatásvizsgálat készítése

- igénybevételi eljárás készítése, levezetése

- időleges igénybevétel (pl. vízmosás feltöltés, depónia, tudományos kutatás)

- rendeltetésszerű használat akadályozása (nyiladékok, közművek fektetése, régészeti terület biztosítása)

- termelésből való kivonás

- humuszmentési terv készítése

- környezeti hatásvizsgálat készítése

- elszámolás tervezés és beszámoló készítés az erdőgazdálkodó tulajdonostársai felé

- erdőérték meghatározása

- közjóléti tervek készítése

- egyes fák egészségi állapotának meghatározása

- pályázati, támogatási ügyintézés

- átfogó kezelési tervek, stratégiai elemzések készítése

- egyeztetés a szomszédos erdőgazdálkodókkal, földhasználókkal

- előzetes vadkár igény felmérés

- erdősítést védő kerítés tervezése, megvalósítás levezetése

- fásításban történő fakitermelés intézése

- határállandósítás

- becslés

- dokumentumok intézése

- fakitermelés levezetése

- fásítás létesítése

- terület beazonosítás

- előzetes vizsgálat

- részletes termőhely feltárás

- erdőtelepítési terv készítése

- környezeti hatásvizsgálat készítése

Az egyes munkákhoz kapcsolódóan szerződés és részletes technológiai utasítás kerül kiadásra az erdőgazdálkodó és a vállalkozó felé.

A meghatározott munkákról a teljesítésigazolást követően részletes számla kerül kiadásra.

A számlák 15 napos fizetési határidővel kerülnek kiállításra.

A meghatározott árak általánosan nem tartalmazzák a hatósági eljárások, a kapcsolódó kötelezések és a hatóságtól való adatszolgáltatás árát.

A meghatározott irányáraktól eltérés lehetséges mindkét irányban területnagyság, erdőállomány viszonyok, megközelíthetőség (utak, időszak), kapcsolódó egyéb munkák alapján.

Az előzetes árba belekalkulálható az az eszköz/anyag/rendelkezésre állás, amit az erdőgazdálkodó/földtulajdonos nyújt.

Vállalkozásunk nem vállal személyi-, jogi- és gazdasági felelősséget a be nem tartott közigazgatási- és munkafolyamatokból eredő kárért, károkozásért.

Vállalkozásunk külön figyelmet szentel annak, hogy az egyes folyamatok kellően alapos Részletes Technológiai Utasítással kerüljenek a végrehajtásban átadásra.

Áraink nettó árak, azt további 27 % ÁFA tartalom terheli.

Töltse le kalkulátorunkat, tervezzen velünk!