Cseke Bence András

https://www.linkedin.com/in/bence-andr%C3%A1s-cseke-6924b72a8/


1977-ben születtem Budapesten.

1984-től 1996-ig a Központi Sportiskola versenyzője voltam. 7 évig öttusáztam, majd 5 évig kenuztam.

1996-ban érettségiztem a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.

1996-tól 2002-ig Sopronban folytattam felsőfokú tanulmányaimat. Kezdtem az Erdészeti és Faipari Egyetemen, majd folytattam a Soproni Egyetemen, bejfejezéskor már a Nyugat-Magyarországi Egyetemen államvizsgáztam okleves erdőmérnökként (tanulmányi és közösségi tevékenységeim elismeréseképp az Egyetemtől a legmagasabb kitüntetést, Alma Mater emlékérmet kaptam), valamint egyidejűleg faipari mérnökként is végeztem.

2002-ben az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatóságán kezdtem dolgozni, mint erdőtervező.

2004. év végén erdőfelügyelő lettem.

2007. január 1-gyel az ÁESZ Budapesti Igazgatósága a vonatkozó kormánydöntés alapján beolvadt a megalakított Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalba.

2011. január 1-gyel újabb átszervezést követően a Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának dolgozójaként láttam el köztisztviselői feladataimat.

2012. március 1-gyel főerdőtervező lettem.

2014. január 1-gyel ügyfélszolgálati főelőadóként dolgoztam.

2014. augusztusa óta saját vállalkozás keretében látok el szakirányítói tevékenységet


Tanulmányok, publikációk

1997. óta tagja vagyok az Országos Erdészeti Egyesületnek

2004. óta tagja vagyok a Magyar Hajózásért Egyesületnek, ahol részt vettem 2010-ben a Nemzeti Hajózási Stratégia egyesületi vitairatának megalkotásában.

2003-2006 között PhD tanulmányaim alatt vendégelőadóként előadást tartottam az erdőmérnök-képzés keretein belül:

- Faterméstan II - FNM (Faállományok növekedésének megfigyelése, nagyterületű erdőleltározás),

- Erdészeti jog - Erdészeti közigazgatás,

- Erdővédelemtan - EVH (Erdővédelmi Hálózat),

- Erdőművelés - Erdőtelepítési tervek a közigazgatási eljárásokban

tantárgyakban.

Előadóként részt vettem az Erdőgazda Kht. szervezésében az AVOP 1.5.1.-05/1/2006-02-0004/0.3 magánerdő tulajdonosok és magánerdőgazdálkodók képzésében 2006-ban és 2007-ben.

Főbb témái:

- A magyar erdőgazdálkodás áttekintése,

- Erdősítések tervezése,

- Erdőfelújítások,

- Erdősítések ápolása,

- Természetvédelem az erdőgazdálkodásban,

- Különleges erdősítések,

- A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv erdőgazdálkodási vonzatai.

Előadóként részt vettem az Erdőgazda Kht. szervezésében a 08-EGYSZA-D-11/2008 „Folyamatos erdőborítással járó természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodási módszerekkel kapcsolatos képzés előadásaiban 2008-ban.

- Általános témára vonatkozó alapfogalmak ismertetése,

- A 112/2008 (VII. 30.) FVM rendelet ismertetése,

- Engedélyezési eljárások,

- Szálaló erdőgazdálkodási módszerek,

- Folyamatos erdőborítást elősegítő szálaló erdőgazdálkodási módszerek megkezdése,

- Pályázati felhívásban szereplő szakmai előírások magyarázata,

- Egyéb szakmai anyagok ismertetése.

Nős, három gyermek édesapja vagyok.

2006-ban német alapfokú nyelvvizsgát, majd

2011-ben angol középfokú nyelvvizsgát tettem le.

2008-ban doktori szigorlatot tettem le a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola bizottsága előtt.

2011-ben a Certop Kft. és a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar közös szervezésű programjában MSZ EN ISO 9001:2009 és MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti Integrált irányítási rendszer Belső Auditor képzésen sikeresen vizsgáztam.

2012-ben Jogosult Erdészeti Szakszemélyzet képzésen megfeleltem, esküt tettem (7/2012. esküokmány - 4789. sz. ig.)

2012-14. között a Magyarország Erdészeti Tájai c. mű két erdészeti tájegységének (Gödöllői-dombság és Tápió-Zagyva vidék) szakmai részének kidolgozásában vettem részt.

2015-ben a Magyar Mérnöki Kamara tagja lettem (20-00789).

2016-ban a WWF Magyarország Élő Erdő Díj-ban részesített.

2020-ban szakigazgatási szakértő lettem.

2021-ben NAK szaktanácsadó lettem.

2022-ben villanyszerelői végzettséget szereztem.

2023-ban Favizsgáló és faápoló szakmérnök lettem a MATE Budai Campusán (korábban: Kertészeti Egyetem)


2013. óta Vonyarcvashegyen élek családommal.