Bemutatkozás

Vállalkozásunkat 2014-ben alapítottuk végzettségeink és szakmai életpályánk, hivatásunk és irányultságunk alapján.

Tevékenységünk során kiemelt feladatnak tartjuk az erőforrás-, energia- és költséghatékony tervezést és tevékenység gyakorlást.

Minden egyes tevékenység során lehetőség szerint igyekszünk feltárni a térség és a terület gazdálkodási múltját, szokásait, illetve felmérni a jövőbeli lehetőségeit, ugyanis csak így lehet körültekintő és teljességre törekvő tervezést és elemzést lefolytatni.

Mindig fontos és kiemelt szempont a táji, tájtörténeti ismeretek beágyazása a jövő lehetőségeibe mert enélkül a természetes korlátokat sem ismerheti meg az ember, hisz egy-egy tevékenység gyakorlása vagy hiánya sok évszázad alatt bizonyos, hogy fontos tapasztalaton nyugszik.

Vállalkozásunkban kiemelt szerep jut az erdőgazdálkodásnak, a favizsgálatoknak, a települési faleltározásnak.