Erdőtelepítés

Amennyiben a földtulajdonos úgy véli, hogy a mezőgazdaságilag művelt földjét, vagy korábban kivett művelési ágként nyilvántartott földterületét inkább erdőként szeretné művelni és ráhagyni utódaira, a lehetőség, hogy jó szakmai terv alapján erdőtelepítés történjen – kevés kivétellel – adott.

Ehhez az EU az új hétéves költségvetési ciklusában is utófinanszírozásos támogatási keretet biztosít, mellyel a sokkal később keletkező fahozamok gazdasági hatása a jelenben már érvényesíthetővé válik.

Erdőtelepítések folyamata

- Erdőtelepítési terv készítés (termőhelyvizsgálat és erdőtelepítési terv);

- Tulajdonosi-és egyéb jogosultak (pl. közmű-, szolgalmi-, hegyközség, stb. jogosult) hozzájárulása;

- Erdőgazdálkodó tisztázása, a későbbi földhasználati jogosultság előzetes rendezése, polgárjogi szerződés megvalósítása;

- Hatósági elbírálás, szükség szerint szakhatóságok bevonásával (pl. természetvédelem, örökségvédelem, vízügy)

- Jogerőre emelkedés;

- Ezt követően lehet pályázni támogatásra. Értelemszerűen önerős erdősítésnél ez tárgytalan;

- Erdősítés első kivitelének végrehajtása (talajmegmunkálás, csemetebeszerzés, ültetés);

- Erdősítés első kivitelének bejelentése az erdészeti hatóságnál és a vadgazdálkodónál;

- Az erdészeti hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi az erdőgazdálkodót az erdőtelepítési tervben foglaltak és a csatolt földhasználati jogosultság rendezését megalapozó dokumentumok alapján,

- Erdőgazdálkodói jogviszony jogerőre emelkedése

- Az erdőtelepítés további ápolása, szükség szerinti pótlás;

- Az erdőtelepítés műszaki befejezése, melyet az erdészeti hatóság határozatban állapít meg;

Az erdőtelepítési folyamatok ideje

- Erdőtelepítési terv készítés --- 4-6 hét, mely függ a talajvizsgálatok mennyiségétől és a szükséges ingatlannyilvántartási vázrajzok elkészítésétől;

- Tulajdonosi-és egyéb jogosultak --- ált. 2 hét, melyről az erdőtelepítőnek kell gondoskodnia, vagy megállapodás szerint a tervező is végrehajthatja;

- Erdőgazdálkodói jogviszony --- földhasználati jogosultság megalapozásának) tisztázása --- ált. 1-4 hét, tulajdonosi körtől, közműszolgáltatók számától függően; 

- Hatósági elbírálás, szükség szerint szakhatóságok bevonásával (pl. természetvédelem, örökségvédelem, vízügy) --- 30-45 nap;

- Jogerőre emelkedés --- ált. 15-30 nap;

- Ezt követően lehet pályázni támogatásra. Majd szerződést kötni az MVH-val  --- Jelenleg még nincs érvényes jogszabály --- időtartam általában 15-60 nap között;

- Erdősítés első kivitelének végrehajtása --- 1-4 hét, területnagyságtól, terep járhatóságától függően;

- Erdősítés első kivitelének bejelentése az erdészeti hatóságnál és a vadgazdálkodónál --- bejelentéstől számított 30 nap;

- Erdőgazdálkodói jogviszony jogerőre emelkedése --- ált. 15-30 nap;

- Az erdőtelepítés további ápolása, szükség szerinti pótlás --- fafajtól, egyéb tényezőktől függően 3-10 év;

- Az erdőtelepítés műszaki befejezése, melyet az erdészeti hatóság határozatban állapít meg --- a fenti ponttal bezáródik és végül a határozat jogerőre emelkedése.

Az erdőtelepítési terv készítése és tartalma

Az erdőtelepítési terv készítését az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 101. § (2) bek. a) pontja alapján csak felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet végezhet.

Erdőtelepítés megvalósulásához - mivel az ingatlan hasznosulása megváltozik - csak az összes tulajdonos és egyéb jogosult (pl. özvegyi jog, vezeték jog, szolgalmi jog, stb.) egyértelmű támogatása szükséges, melyről írásban nyilatkozni kell (szükség esetén cégszerű aláírással).

A folyamat során a tulajdonosi kör megbízza a szakszemélyzetet a termőhely-feltárási szakvélemény és az erdőtelepítési tervdokumentáció elkészítésével. Az erdőtelepítési terv kötelező tartalmi elemeit az Evt. 44-46. § és az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 25. §-a tartalmazza.