Erdészeti támogatások

Az idei évben egységes kérelemben benyújtható EMVA támogatási és kifizetési kérelmek csoportjait és a benyújtás körülményeit, feltételeit és előírásait is. szabályozza 

a 2015. évi agrár-vidékfejlesztési célú támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeiről szóló, 17/2015. (III. 30.) MvM-rendelet.

Az eltérő forrású támogatásokhoz kapcsolódó támogatási, illetve kifizetési kérelmet ugyanazon „egységes kérelem” keretében kell benyújtani. A rendelet szoros összefüggésben áll a többször módosított Vidékfejlesztési Minisztérium által jegyzett 22/2013. (IV. 8.) VM rendelettel (EMGA-rendelet), mivel rendkívül fontos, hogy azonos kérelemhez azonos eljárási szabályok tartoznak.

A rendelet segít a pontos, hibáktól mentes kérelembenyújtásban. Így a gazdálkodóknak nem kell szembenézniük az esetleges hibák következményeivel, a támogatás részleges vagy akár teljes elvesztésének veszélyével.

Az egységes kérelem kifizetési kérelemnek minősül az alábbi jogcímeknél:

Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás (88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet)

Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás (32/2008. (III. 27.) FVM rendelet)

Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatás (75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet)

Rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás (72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet)

Évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatás (71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet)

Agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás (46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet)

Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (61/2009. (V. 14.) FVM rendelet)

Erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatás (124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet)

Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás (139/2009. (X. 22.) FVM rendelet)

Erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatás (66/2013. (VII. 29.) VM rendelet)

Erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó támogatás (41/2014. (IV. 8.) VM rendelet)

Kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatás (35/2010. (IV. 5.) FVM rendelet)

Gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez 2011. évtől nyújtandó támogatás (55/2011. (VI. 10.) VM rendelet)

Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatás (33/2008. (III. 27.) FVM rendelet)

Valamint:

Az egységes kérelem támogatási és kifizetési kérelemnek minősül a következő jogcímek esetében:

Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (25/2007 (IV. 17.) FVM rendelet)

Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (128/2007 (X. 31.) FVM rendelet)

Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (41/2012. (IV. 27.) VM rendelet)

 

Támogatási igény benyújtása az MVH honlapján keresztül lehetséges.

Támogatási igényének feltöltését és kezelését meghatalmazás esetén vállalkozásunk végrehajtja.