Irányárak az erdészeti szolgáltatáshoz kapcsolódóan

(Szerkesztés alatt - 2016.X.11.)

Az erdőgazdálkodás sokrétű, ehhez kapcsolódóan a szakirányítási árképzéshez kapcsolódóan két fő csapás mentén lehet kialakítani a díjszabást.

- Tételes árkialakítás
- Átalánydíjas árkialakítás

Az egyedi eljárásokhoz kapcsolódó díjak a mellékelt táblázatban (lásd lent) nem képezik átalány díjas szolgáltatás részét!

A díjszabást érdemes megvizsgálni a feladatkörök szempontjából is.
- erdőgazdálkodói nyilvántartásba vételi eljárás (új belépő, váltás, régi jogviszony újrarendezés) elősegítése, rendezése és ezen belül
- ingatlanhatárok erdőrészletekkel való egyezőségének megteremtése
- erdőtulajdonosok közötti megállapodás és szerződés előkészítése
- hatóság előtti ügyintézés
- erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása
- erdőterv határozat biztosítása (ideiglenes erdőterv határozat biztosítása)
- éves erdőgazdálkodási tevékenység megtervezése
- kapcsolódó jelölések, határkifestések, becslések elkészítése
- műveleti lap kiállítása
- vállalkozók leszervezése
- művelési és fahasználati feladatok levezetése
- készletezés
- értékesítésben közreműködés (lakossági értékesítéstől a magas minőségű ill. nagy volumenű anyag árverezésig)
- ágfázás biztosítása, levezetése
- pótláshoz csemetebeszerzés levezetése
- pótlás, első kivitel levezetése
- erdőterv módosítási kérelem intézése
- erdőrészlet leíró lap készítése
- negyedéves kárjelentés intézése
- erdősítési határidők módosításának intézése
- erdőtelepítési terv készítése
- terület beazonosítás
- előzetes vizsgálat
- részletes termőhely feltárás
- erdőtelepítési terv készítése
- környezeti hatásvizsgálat készítése
- igénybevételi eljárás készítése, levezetése
- időleges igénybevétel (pl. vízmosás feltöltés, depónia, tudományos kutatás)
- rendeltetésszerű használat akadályozása (nyiladékok, közművek fektetése, régészeti terület biztosítása)
- termelésből való kivonás
- humuszmentési terv készítése
- környezeti hatásvizsgálat készítése
- elszámolás tervezés és beszámoló készítés az erdőgazdálkodó tulajdonostársai felé
- erdőérték meghatározása
- közjóléti tervek készítése
- egyes fák egészségi állapotának meghatározása
- pályázati, támogatási ügyintézés
- átfogó kezelési tervek, stratégiai elemzések készítése
- egyeztetés a szomszédos erdőgazdálkodókkal, földhasználókkal
- előzetes vadkár igény felmérés
- erdősítést védő kerítés tervezése, megvalósítás levezetése

- fásításban történő fakitermelés intézése
- határállandósítás
- becslés
- dokumentumok intézése
- fakitermelés levezetése
- fásítás létesítése
- terület beazonosítás
- előzetes vizsgálat
- részletes termőhely feltárás
- erdőtelepítési terv készítése
- környezeti hatásvizsgálat készítése

Az egyes munkákhoz kapcsolódóan szerződés és részletes technológiai utasítás kerül kiadásra az erdőgazdálkodó és a vállalkozó felé.

A meghatározott munkákról a teljesítésigazolást követően részletes számla kerül kiadásra.
A számlák 15 napos fizetési határidővel kerülnek kiállításra.

A meghatározott árak általánosan nem tartalmazzák a hatósági eljárások, a kapcsolódó kötelezések és a hatóságtól való adatszolgáltatás árát.

A meghatározott irányáraktól eltérés lehetséges mindkét irányban területnagyság, erdőállomány viszonyok, megközelíthetőség (utak, időszak), kapcsolódó egyéb munkák alapján.

Az előzetes árba belekalkulálható az az eszköz/anyag/rendelkezésre állás, amit az erdőgazdálkodó/földtulajdonos nyújt.

Vállalkozásunk nem vállal személyi-, jogi- és gazdasági felelősséget a be nem tartott közigazgatási- és munkafolyamatokból eredő kárért, károkozásért.
Vállalkozásunk külön figyelmet szentel annak, hogy az egyes folyamatok kellően alapos Részletes Technológiai Utasítással kerüljenek a végrehajtásban átadásra.

Áraink nettó árak, azt további 27 % ÁFA tartalom terheli.

Töltse le kalkulátorunkat, tervezzen velünk!
Ĉ
Erdő-Értő Bt.,
2016. okt. 12. 0:04