Erdőtelepítés

Amennyiben a földtulajdonos úgy véli, hogy a mezőgazdaságilag művelt földjét, vagy korábban kivett művelési ágként nyilvántartott földterületét inkább erdőként szeretné művelni és ráhagyni utódaira, a lehetőség, hogy jó szakmai terv alapján erdőtelepítés történjen – kevés kivétellel  adott.

Ehhez az EU az új hétéves költségvetési ciklusában is utófinanszírozásos támogatási keretet biztosít, mellyel a sokkal később keletkező fahozamok gazdasági hatása a jelenben már érvényesíthetővé válik.

Erdőtelepítések folyamata

- Erdőtelepítési terv készítés (termőhelyvizsgálat és erdőtelepítési terv);
- Tulajdonosi-és egyéb jogosultak (pl. közmű-, szolgalmi-, hegyközség, stb. jogosult) hozzájárulása;
- Erdőgazdálkodó tisztázása, a későbbi földhasználati jogosultság előzetes rendezése, polgárjogi szerződés megvalósítása;
- Hatósági elbírálás, szükség szerint szakhatóságok bevonásával (pl. természetvédelem, örökségvédelem, vízügy)
- Jogerőre emelkedés;
- Ezt követően lehet pályázni támogatásra. Értelemszerűen önerős erdősítésnél ez tárgytalan;
- Erdősítés első kivitelének végrehajtása (talajmegmunkálás, csemetebeszerzés, ültetés);
- Erdősítés első kivitelének bejelentése az erdészeti hatóságnál és a vadgazdálkodónál;
- Az erdészeti hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi az erdőgazdálkodót az erdőtelepítési tervben foglaltak és a csatolt földhasználati jogosultság rendezését megalapozó dokumentumok alapján,
- Erdőgazdálkodói jogviszony jogerőre emelkedése
- Az erdőtelepítés további ápolása, szükség szerinti pótlás;
- Az erdőtelepítés műszaki befejezése, melyet az erdészeti hatóság határozatban állapít meg;


Az erdőtelepítési folyamatok ideje

Erdőtelepítési terv készítés --- 4-6 hét, mely függ a talajvizsgálatok mennyiségétől és a szükséges ingatlannyilvántartási vázrajzok elkészítésétől;
- Tulajdonosi-és egyéb jogosultak --- ált. 2 hét, melyről az erdőtelepítőnek kell gondoskodnia, vagy megállapodás szerint a tervező is végrehajthatja;
- Erdőgazdálkodói jogviszony --- földhasználati jogosultság megalapozásának) tisztázása --- ált. 1-4 hét, tulajdonosi körtől, közműszolgáltatók számától függően; 
- Hatósági elbírálás, szükség szerint szakhatóságok bevonásával (pl. természetvédelem, örökségvédelem, vízügy) --- 30-45 nap;
- Jogerőre emelkedés --- ált. 15-30 nap;
- Ezt követően lehet pályázni támogatásra. Majd szerződést kötni az MVH-val  --- Jelenleg még nincs érvényes jogszabály --- időtartam általában 15-60 nap között;
- Erdősítés első kivitelének végrehajtása --- 1-4 hét, területnagyságtól, terep járhatóságától függően;
- Erdősítés első kivitelének bejelentése az erdészeti hatóságnál és a vadgazdálkodónál --- bejelentéstől számított 30 nap;
- Erdőgazdálkodói jogviszony jogerőre emelkedése --- ált. 15-30 nap;
- Az erdőtelepítés további ápolása, szükség szerinti pótlás --- fafajtól, egyéb tényezőktől függően 3-10 év;
- Az erdőtelepítés műszaki befejezése, melyet az erdészeti hatóság határozatban állapít meg --- a fenti ponttal bezáródik és végül a határozat jogerőre emelkedése.


Az erdőtelepítési terv készítése és tartalma

Az erdőtelepítési terv készítését az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 101. § (2) bek. a) pontja alapján csak felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező jogosult erdészeti szakszemélyzet végezhet.
Erdőtelepítés megvalósulásához - mivel az ingatlan hasznosulása megváltozik - csak az összes tulajdonos és egyéb jogosult (pl. özvegyi jog, vezeték jog, szolgalmi jog, stb.) egyértelmű támogatása szükséges, melyről írásban nyilatkozni kell (szükség esetén cégszerű aláírással).
A folyamat során a tulajdonosi kör megbízza a szakszemélyzetet a termőhely-feltárási szakvélemény és az erdőtelepítési tervdokumentáció elkészítésével. Az erdőtelepítési terv kötelező tartalmi elemeit az Evt. 44-46. § és az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (Vhr.) 25. §-a tartalmazza.