Referenciák

MAVIR Távvezetéki erdőnyiladékok környezettudatos kezelése

2014. október és 2015. január között Lónya és Letenye között, több a MAVIR vezetékállományába tartozó 120, 220, 400 és 750 kV-os vezeték erdőt és fasorokat érintő felvételezése történt.
A felvételezés során meghatározásra és rögzítésre kerültek a nyiladékok biológiai határai, a nyiladékban és a nyiladékokkal határosan lévő fás szárú vegetációk faj, növekedési, borítottsági és egyéb mutatói, valamint a karbantartást befolyásoló vagy akár hátráltató tényezői.

A felvételezés során 23 vezetéken összesen 960 km nyomvonalon ne. 164 km-nyi nyiladék került felvételezésre a közel 2000 km hálózati szakaszból.

Esőben, hóban, ártérben, ködben és persze szép időben.

Erdőtelepítési tervek készítése:
- NIF Zrt. beruházásaihoz kapcsolódóan:(120 ha)
- egyéb erdőgazdálkodók (37 ha)