Erdők tűzvédelmi tervezése

Kevés rosszabb dolog történhet, mint az, hogy egy erdő és a belefektetett sokévtizedes szakmai munka szinte pillanatok alatt a lángok martaléka lesz.
A kár nem csak gazdasági, hanem természeti és erkölcsi is.
Az erdőtűz minden formája ellen védekezni kell a kisebb hatású avartűztől a teljes állományokat megsemmisítő erdőtüzekig.
Az erdők erdőtűz elleni védelméről az erdőgazdálkodó köteles gondoskodni. Ennek jogszabályi hátterét a 4/2008 (VIII. 1.) ÖM rendelet adja.

Vállalkozásunk megkeresés esetén a jogszabály által előírt tűzvédelmi tervet elkészíti, melyben nem csak támpontot ad a kockázatokra vonatkozólag, hanem biztosítja azt a digitális fedvényt is, mellyel erdőtűz esetén a terepen dolgozó, tűzoltásban részt vevő szakemberek és lakossági segítők könnyen egyértelmű tájékozódáshoz jutnak és amely tartalmazza a megközelítési irányokat, vízgyűjtési pontokat is.

Az erdőgazdálkodó számára a kármegelőzés és a kárelhárítás hatékonyságát jó tervvel nagyban javíthatja az erdőgazdálkodó, illetve a tulajsonos.
Comments